Santierul arheologic Desa

vineri, 23 septembrie 2011

Reconstituire Virtuala – Forul de la Ulpia TraianaForul era centrul oraşului, aici intersectându-se cele două drumuri principale. Punctul de intersecţie (locus gromae) era marcat de o bază de marmură pe care se afla un mic altar.
Intrarea spre curtea forului se făcea printr-o poartă monumentală, un tetrapilum, susţinut de patru piloni (un arc de triumf dublu), pe frontonul căruia trebuie să se fi aflat inscripţia de fondare a oraşului. Curtea forului era placată în întregime cu blocuri de marmură. În centrul ei şi pe margini tronau soclurile pentru statuile din bronz aurit (care s-au păstrat doar fragmentar) sau marmură ale unor împăraţi ce au jucat un rol în viaţa oraşului sau a provinciei.

În părţile de est, nord şi vest curtea comunica cu exteriorul prin porticuri realizate din colonade de marmură, cu înălţimea de aproximativ 4 m, ce susţineau acoperişuri din ţiglă.
Tot din curtea forului se trecea în basilica, clădire ce domina prin înălţimea ei întreg ansamblul arhitectonic. Era flancată în partea de est şi de vest de câte un podium (tribunalia), pe care cetăţenii îşi ţineau discursurile şi unde cei doi primari (duumvirii) judecau. Tribunalul de răsărit avea la subsol o carcera, care nu era chiar închisoare, ci mai degrabă un arest preventiv.

Din acest spaţiu se putea intra în curia. La Roma, în această încăpere senatorii discutau problemele importante ale Republicii sau Imperiului prezidaţi de cei doi consuli; în provincii, decurionii (membrii consiliului oraşului, grupaţi în ordo decurionum), prezidaţi de cei doi primari, de II viri, dezbăteau chestiunile oraşului. Dedesubt se aflau două încăperi cu boltă, aeraria, camerele de tezaur ale oraşului. În această zonă, probabil, se aflau birourile magistraţilor superiori ai oraşului. Pe lângă cei doi primari ar mai fi de amintit edilii (cei care aveau în grijă clădirile publice, poliţia oraşului, întreţinerea străzilor, aprovizionarea publică, organizarea serbărilor etc.) şi questor-ul, ce răspundea de banii comunităţii.
Tot în zona forului erau şi câteva taberna, magazine, căci înainte ca forul să îndeplinească funcţii politice, administrative, era locul unde cetăţeanul roman se ducea să schimbe produse. De la Roma avem ştiinţă despre existenţa unui forum boarium (piaţa de animale), forum piscatorium (piaţa de peşte), forum oleatorium (piaţa pentru ulei) etc.

Sursa: Reconstituiri.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu